SEVA REPORT 2023 – KAPITOLA 6
Bariéry rozvoja nabíjacej infraštruktúry

Report Slovenskej asociácie pre elektromobilitu za rok 2023 ponúka komplexný pohľad na aktuálny stav a vývoj elektromobility na Slovensku. Kapitoly sa venujú trhu, infraštruktúre, opatreniam pre rozvoj sektora a ďalším relevantným témam. Naším cieľom je informovať a podporovať iniciatívy zamerané na udržateľnú mobilitu. Celý dokument je dostupný na stiahnutie vo formáte PDF.

KAPITOLA 6

Bariéry rozvoja nabíjacej infraštruktúry

Celý materiál na stiahnutie

Zásadnou podmienkou rozširovania nabíjacej infraštruktúry je výrazné zjednodušenie povoľovacieho procesu pri jej výstavbe ako aj ďalšie posilňovanie distribučných sústav prioritne v najdôležitejších uzloch a bodoch záujmu (napr. centrá miest, diaľničné odpočívadlá). Tieto témy je, okrem rozvoja flotily elektromobilov na našich cestách (tzn. zvyšovania utilizácie nabíjačiek), potrebné začať intenzívne riešiť. Slovensko sa totiž stále nachádza v rannej fáze rozvoja infraštruktúry, čo sa prejavuje aj neustálenosťou celého prostredia vrátane legislatívy, predpisov a ich interpretácie. Tieto bariéry spomaľujú výstavbu, viažu finančné, ľudské a technické zdroje a spôsobujú priame finančné škody.

Bariéry v povoľovacom procese pri výstavbe nabíjacích staníc

Subjekty, ktoré majú záujem budovať nabíjacie stanice, sa stretávajú s bariérami vyvolanými často neodôvodnenými požiadavkami a umelými prekážkami zo strany stavebných úradov. V špecifikácii týchto bariér autori abstrahujú od všeobecných bariér spojených so stavebným konaním, keďže sa očakáva, že tieto by mohli byť riešené implementáciou nového stavebného zákona od roku 2024.

Špecifické problémy pri výstavbe nabíjacej infraštruktúry sú však vyvolané často nízkou úrovňou znalostí a reálnych skúseností zo strany stavebných úradov. V mnohých okresoch sa v roku 2022 budovali prvé verejné nabíjacie stanice vôbec, resp. boli iniciované procesy výstavby a stavebné úrady sa tak prvýkrát stretli s povoľovacím procesom. Flexibilita a rýchlosť spracovania žiadostí často neboli prioritou. Naopak, opakovane sú bariéry vyslovene prohibitívne. 

Neodôvodnené požiadavky vyvolávajú prestoje rádovo v mesiacoch až rokoch resp. generujú podstatné náklady. Veľmi častou situáciou je požiadavka na získanie vyja-drenia od strán, ktoré by do procesu nemali z jeho podstaty byť zapojené. Typickým príkladom takejto situácie sú napríklad pamiatkové úrady či technická inšpekcia. Extrémnym príkladom administratívnych prieťahov sú napríklad prípady, kde bolo požadované územné konanie. 

Bariéry súvisiace s pripojovaním do distribučnej sústavy

Druhým veľmi dôležitým typom bariér sú obmedzenia a procesy pripájania nabíjacích staníc.

Konkrétne sa to týka najmä:
– procesu prístupu do distribučnej siete,
– komplexnosti procesu pripojenia,
– dĺžky procesu. 

Oneskorenia spôsobené týmto úzkym miestom môžu odsunúť realizáciu výstavby o mesiace alebo celé roky. Aj keď je kalkulácia strát spôsobených takýmto oneskorením ťažko vyčísliteľná, bezpochyby je dopad na rozvoj nabíjacej infraštruktúry signifikantný. Oneskorenia sú obzvlášť markantné v prípade väčších hubov s viacerými nabíjacími bodmi. Z medzinárodných diskusií porovnávajúcich stav v jednotlivých krajinách vyplýva, že problém s dĺžkou procesu a jeho transparentnosti je na Slovensku ešte signifikantnejší ako v krajinách západnej Európy.

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. We use cookies to ensure the functionality of the website and, with your consent, to personalize the content of our website. View more
Nastavenia cookies
Súhlasím
Odmietnuť
Cookies
Zásady súborov cookies
Názov súboru cookie Active
Čo sú cookies? Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. What are cookies? Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze website performance and enable us to help customers choose the right product. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time.
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies