Slováci chcú elektromobily nielen vyvážať, ale aj vyvážať sa v nich

V rámci aktívnej účasti na rozvíjaní elektromobility na Slovensku sa Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) zúčastní na dnešnom výjazdovom rokovaní vlády v Košiciach. Z návrhu uznesenia vyplýva, že prioritou vlády je podpora slovenských automobiliek a lokálneho dodávateľského reťazca v náročnej transformácii z výroby vozidiel s klasickým pohonom na elektromobily. Zvládnutie tejto výzvy by znamenalo, že u nás budeme môcť naďalej vyrábať vozidlá pre Nemcov, Francúzov či Holanďanov. Súčasťou uznesenia sú však aj opatrenia, ktoré by mali samotnú elektromobilitu rozšíriť aj medzi ľuďmi a firmami na Slovensku. SEVA pritom v komunikácii s vládou presadzovala obe témy.

Hoci predmetom rokovania vlády nie je priamo aktualizácia Akčného plánu pre rozvoj elektromobility, množstvo opatrení v uznesení zodpovedá zneniu návrhov, ktoré SEVA pripravila a detailne komunikovala ostatný mesiac s Ministerstvom hospodárstva SR. Obsiahle návrhy zo strany SEVA na takmer dvadsiatich stranách sa týkali tak podpory pre zavádzanie elektromobilov na cestách, rozvoja nabíjacej infraštruktúry a s ňou súvisiacej energetickej sústavy ako aj rozvoja automobilového a batériového priemyslu.

V návrhu uznesenia vlády sa okrem podpory priemyslu objavilo aj niekoľko bodov zameraných na riešenie praktických problémov rozvoja elektromobility na Slovensku. „Efektívnu transformáciu na elektromobily berie celý európsky automobilový priemysel veľmi vážne, a to najmä v krajinách, kde bolo toto odvetvie motorom ekonomiky dávno predtým, ako sa svetovým lídrom vo výrobe automobilov na obyvateľa stalo Slovensko,“ tvrdí riaditeľ SEVA Patrik Križanský a poukazuje na to, že vláda sa správne rozhodla podporiť existujúce automobilky a miestnych dodávateľov pri tejto transformácii. „Našou prioritou ďalej ostáva aj rozvoj ekosystému elektromobility v rámci našej krajiny, lepšia adaptácia batériových vozidiel v bezemisnej doprave a viac elektromobilistov na cestách, ktorí budú jazdiť výhodnejšie a s nižšou emisnou stopou,“ dopĺňa šéf asociácie.

Aké sú teda opatrenia, ktoré vláda navrhuje prijať vo svojom uznesení na výjazdovom rokovaní? Do 30. júna tohto roka má ministerstvo financií posúdiť možnosti na prijatie opatrení, ktoré by zvýhodnili nákup a leasing elektromobilov v kategóriách M a N. „Vyzerá to tak, že vláda chce do štyroch mesiacov spraviť jasno v tom, či na Slovensku budeme mať dotácie na elektromobily alebo nie. SEVA opakovane upozorňuje na príležitosť zaviesť dotačné programy z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, kde máme mnoho príkladov zo zahraničia a overenú prax,“ hodnotí možné dotácie, daňové úľavy a ďalšie opatrenia na podporu adaptácie elektromobilov Patrik Križanský.

Vláda tiež správne identifikovala potrebu zahrnúť do dotačných schém aj neverejnú nabíjaciu infraštruktúru. Inštaláciu neverejných nabíjačiek chce zaradiť medzi oprávnené výdavky v rámci existujúcich podporných programov pre domácnosti aj podnikateľské subjekty. „Až 80 % všetkých nabíjaní sa realizuje práve na domácich či firemných nabíjačkách, ktoré nie sú prístupné verejnosti. Preto je výstavba infraštruktúry súčasťou dotačných schém napríklad v Rakúsku alebo v iných krajinách EÚ,“ informuje Križanský.

Do 30. júna má ministerstvo dopravy zaviesť dočasné zvýhodnenie elektromobilov pri poplatkoch za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike. „Hoci konkrétna podoba tohto opatrenia v uznesení definovaná nie je, možná je zľava z ceny diaľničnej známky alebo úplné odpustenie diaľničných poplatkov pre elektromobily tak ako je to napríklad v Českej republike,“ komentuje Križanský výhody platné u našich západných susedov.

Ministerstvo financií má do konca roka nájsť spôsoby, ako zvýhodniť elektromobily aj pri odpisoch. Firmy by tak mohli rýchlejšie znižovať svoj zdaniteľný príjem prostredníctvom nákladov spojených s kúpou a užívaním elektromobilov. Podľa riaditeľa SEVA môže „takýto stimul podporiť rýchlejšiu adaptáciu elektromobilov vo firmách vďaka tomu, že poskytne finančnú motiváciu pre prechod na bezemisnú dopravu.“

„Ak sa však vrátime k automobilkám, treba ich podporiť nielen finančne a legislatívne, ale napríklad aj vytváraním podmienok pre výskum a vývoj, vzdelávanie a prípravu pracovnej sily či odborných kapacít. Inovatívne odvetvia sú pre elektromobilitu kľúčové, preto SEVA podporuje napríklad aj spustenie vzdelávacieho programu European Battery Academy,“ hovorí Križanský.

Rozvoj batériového priemyslu a podpora obnoviteľných zdrojov energie sú ďalšie z pilierov, na ktorých musí byť snaha o efektívnu transformáciu smerom k elektromobilite vybudovaná. Obnoviteľné zdroje energie poskytujú čistú energiu potrebnú pre udržateľnú výrobu. „Výrobcovia batérií aj samotné automobilky veľmi detailne sledujú svoju uhlíkovú stopu, a preto hľadajú lokality, v ktorých je dostatok obnoviteľných zdrojov energie,“ tvrdí Križanský a dodáva: „Vláda musí preto hľadať spôsoby, ako podporiť rozvoj a integráciu obnoviteľných zdrojov do nášho energetického mixu, či už zjednodušovaním povoľovacieho procesu, alebo zavedením legislatívnych a regulačných opatrení, ktoré uľahčia ich adopciu a rozšírenie.“ Vláda tiež identifikovala potrebu podporovať rozvoj distribučnej siete elektrickej energie, a to nielen v súvislosti s elektromobilitou. Ministerku hospodárstva poverila vypracovaním analýzy, ktorá má vyhodnotiť vplyv rozvoja elektromobility na ceny a dostupnosť elektriny pre všetky typy odberateľov, pričom zohľadní rastúci dopyt po elektrine nielen v domácnostiach, ale aj v priemysle. Vláda chce motivovať prevádzkovateľov distribučnej sústavy k rozvoju jej kapacity prostredníctvom ďalších investícií. „Vláda má pri rozširovaní a modernizácii infraštruktúry potrebnej pre efektívnu distribúciu elektrickej energie k dispozícii jednak zdroje Európskej únie ako aj možnosť zlepšenia regulačného prostredia, ktoré dokáže pozitívne motivovať prevádzkovateľov distribučných sústav k dlhodobým investíciám,“ hodnotí ďalšiu oblasť pripravovanej vládnej podpory riaditeľ SEVA. Ministerstvo hospodárstva spolu s Ministerstvom investícií dostali za úlohu do konca roka zabezpečiť možnosť čerpania zdrojov z fondov Európskej únie na posilnenie prevádzkyschopnosti prenosovej a distribučnej sústavy. „Tieto investície považujeme za kľúčové nielen pre pripájanie vysokovýkonných nabíjacích staníc, ale všeobecne pre lepšie možnosti elektrifikácie priemyslu, služieb a domácností v celej krajine,“ uzatvára Patrik Križanský.

.

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. We use cookies to ensure the functionality of the website and, with your consent, to personalize the content of our website. View more
Nastavenia cookies
Súhlasím
Odmietnuť
Cookies
Zásady súborov cookies
Názov súboru cookie Active
Čo sú cookies? Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. What are cookies? Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze website performance and enable us to help customers choose the right product. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time.
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies