Začala sa dôležitá diskusia o budúcnosti nákladnej dopravy

V Bratislave sa uskutočnila prvá a veľmi dôležitá diskusia štátnych inštitúcií a súkromného sektora venovaná budúcnosti bezemisnej nákladnej dopravy. Ak Slovensko nepodporí svojich dopravcov pri plnení environmentálnych cieľov EÚ a pri elektrifikácii vozového parku, budú už v blízkej budúcnosti strácať konkurencieschopnosť a prichádzať o objednávky na prepravné výkony. V centre diskusie viac ako 50-tich odborníkov bola nielen nedávno prijatá revízia Nariadenia EÚ 2019/1242 o emisných normách v nákladnej doprave, ale aj analýza dobrej praxe zo zahraničia, kde už bežia dotačné programy na obstaranie bezemisných nákladných vozidiel, ale aj prislúchajúcej infraštruktúry. Okrúhly stôl zorganizovala Slovenská asociácia pre elektromobilitu a Asociácia priemyselných zväzov a dopravy.

„Dnes sme sa zamerali na analýzu existujúceho legislatívneho stavu, prognóz a plánov na rozvoj bezemisnej nákladnej dopravy, ako aj na identifikáciu možností podpory pre ekologickejší vozový park a rozvoj nabíjacej infraštruktúry,“ povedal po stretnutí riaditeľ SEVA Patrik Križanský a poukázal na to, že kým v Poľsku, Rakúsku či iných európskych krajinách už bežia dotačné programy na podporu kúpy bezemisných nákladných áut a zriadenie nabíjačiek pre kamiónovú dopravu, u nás v tejto oblasti doteraz žiadne výzvy realizované neboli. „Je to škoda, pretože nečinnosťou len ďalej oslabujeme postavenie slovenských dopravcov na európskych trhoch. Konkurenčný tlak môže potopiť mnohé logistické, špedičné a prepravné spoločnosti.“

„Európska únia v januári dosiahla dohodu o znížení emisií CO2 pre cestnú nákladnú dopravu a autobusy, pričom stanovila ambiciózne ciele do rokov 2030, 2035 a 2040 s postupným znížením o 45 %, 65 % a 90 % oproti úrovni z roku 2019“, predstavil obsah rokovania generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz a dodal: „Už do konca budúceho roka má byť ale dosiahnuté zníženie o 15 %, pričom na Slovensku nemáme pripravený plán, ako tento záväzok ideme splniť.“ Významná bude aj obnova flotily mestských autobusov, ktoré majú byť na 90 % bezemisné už do roku 2030 a od roku 2035 už nemajú produkovať žiadne emisie.

„No a potom tu máme AFIR, teda nariadenie EÚ zamerané na rozvoj infraštruktúry pre alternatívne palivá, v našom prípade nabíjacie stanice pre batériové vozidlá,“ pokračuje riaditeľ SEVA Patrik Križanský: „Nariadenie si nevyžaduje implementáciu do vnútroštátneho práva, a tak je už priamo účinné aj na Slovensku.“ Máme napríklad povinnosť vybudovať do konca budúceho roka nabíjacie parky (huby) s minimálnym výkonom 1400 kW (z toho aspoň jeden konektor s výkonom nad 350 kW) pri diaľniciach – a pokryť takto 15 % cestnej siete, zaradenej na Slovensku do siete TEN-T Core. „Keďže sa prevažne jedná o odľahlé lokality, kde takýto výkon nie je jednoduché priviesť, musíme v prvom kroku urýchlene investovať do distribučných sústav,“ zdôrazňuje šéf SEVA a pokračuje: „V základnej sieti TEN-T má Slovensko zaradených 480 km diaľnic, čo pri aktuálnych požiadavkách znamená vybudovať za 20 mesiacov 2 až 3 rýchlonabíjacie diaľničné huby v závislosti od ich lokality. Výstavba aj vo vyspelejších krajinách trvá minimálne dva roky a my sme zatiaľ iba v štádiu diskusie o lokalitách, kde budeme stavať. Jednoducho povedané: už teraz vieme, že budeme v plnení cieľov meškať.“ Do roku 2030 má byť potom každých 60 km diaľničnej siete vybudovaný nabíjací hub s výkonom najmenej 3600 kW a aspoň dvomi konektormi s výkonom nad 350 kW, a to v oboch smeroch – v prípade Slovenska teda hovoríme o najmenej 12-tich huboch.

Dopyt po nákladných vozidlách, ktoré nezaťažujú životné prostredie lokálnymi emisiami stúpa – či už zadávatelia prepravných výkonov hľadajú udržateľnejšie riešenia alebo výrobcovia rozširujú ponuku vozidiel a zlepšujú ich efektivitu a dojazd. Pribúdajú krajiny, ako napríklad Nemecko, či Maďarsko kde sa mýtne poplatky zvyšujú podľa objemu produkovaných emisií. Do konca roka 2026 má tento spôsob výberu mýta v nákladnej doprave fungovať v rámci celého európskeho bloku. Naopak, bezemisné kamióny sú od mýta dočasne oslobodené a čerpať môžu aj ďalšie dotácie či daňové výhody. „Ak majú slovenskí dopravcovia konkurovať tým z Poľska či iných krajín v našom regióne, musia mať pre svoje podnikanie porovnateľné podmienky,“ tvrdí generálny sekretár APZD Andrej Lasz.

Bezemisná nákladná doprava sa stala dôležitou európskou témou a Slovensko musí urýchlene konať. Veľkí nadnárodní zadávatelia logistických výkonov už teraz vo výberových konaniach uprednostňujú dopravu bezemisnými nákladnými vozidlami a tieto požiadavky sa v najbližších 2-3 rokoch budú len ďalej sprísňovať. Veľké nadnárodné korporácie svojimi vnútrofiremnými stratégiami smerujú k znižovaniu emisií.

Okrúhleho stola sa zúčastnilo viac ako 50 predstaviteľov ministerstiev, výrobcov vozidiel, medzinárodných zadávateľov logistických výkonov, prevádzkovateľov nabíjacej infraštruktúry a priemyselných zväzov, vďaka čomu bolo možné k riešeniu tejto otázky zaujať multidisciplinárny prístup. „Výsledkom prvého rokovania bola dohoda o potrebe detailnej komunikácie a hľadaní spoločných riešení, ktoré budú zúčastnené inštitúcie ďalej presadzovať s cieľom podporiť rozvoj bezemisnej nákladnej dopravy a konkurencieschopnosť slovenských dopravcov,“ uzatvára Andrej Lasz.

SEVA vydala podrobný report, ktorý sa podrobne venuje elektrifikácii cestnej nákladnej dopravy, poskytuje dôkladný prehľad o súčasnom stave v tejto oblastiu nás aj v zahraničí, predstavuje súbor odporúčaní založený na skúsenostiach vyspelých elektrifikovaných krajín, analýzu výziev, ale aj potrebných legislatívnych opatrení smerujúcich k udržateľnejšej budúcnosti v oblasti ťažkej úžitkovej dopravy.

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. We use cookies to ensure the functionality of the website and, with your consent, to personalize the content of our website. View more
Nastavenia cookies
Súhlasím
Odmietnuť
Cookies
Zásady súborov cookies
Názov súboru cookie Active
Čo sú cookies? Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. What are cookies? Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze website performance and enable us to help customers choose the right product. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time.
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies