SEVA ELF – Ocenenie pre spoločnosti priateľské k elektromobilite

Firemný sprievodca pri zavádzaní elektromobility

Vitajte na stránke SEVA ELF, iniciatívy Slovenskej asociácie pre elektromobilitu, ktorá podporuje slovenské spoločnosti pri prechode na ekologickejšiu a udržateľnejšiu dopravu.

Ako spoločnosť priateľská k elektromobilite a elektromobilistom môžete prispieť k zníženiu emisií a zlepšeniu životného prostredia či zvýšiť atraktivitu vašej firmy pre zamestnancov a zákazníkov.

Prečo SEVA ELF?

Od roku 2035 by sa v Európskej únii mali registrovať výhradne bezemisné vozidlá. SEVA ELF pomáha firmám na Slovensku pripraviť sa na túto zmenu efektívne a včas. Ponúkame podporu, odborné webináre a príručky pre zavádzanie elektromobility, od prvých krokov až po implementáciu komplexnej nabíjacej infraštruktúry.

Získajte certifikát SEVA ELF

Certifikát SEVA ELF je oficiálnym uznaním Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) pre vašu firmu a jej záväzku podporiť rozvoj bezemisnej dopravy konkrétnymi krokmi. Aby sme mohli podporiť spoločnosti rôznych veľkostí a na rôznych úrovniach prechodu na elektromobilitu, pripravili sme tri úrovne certifikácie s rôznym stupňom adaptácie.

Pridajte sa k spoločnostiam, ktoré už certifikát získali a nechajte sa motivovať, ako prejsť na e-mobilitu aj vo Vašej firme

Certifikát SEVA ELF Priateľ získali spoločnosti

Certifikát SEVA ELF Šampión získali spoločnosti
 

Blahoželáme!

Tibor Krajč zo spoločnosti TiKRA – SEVA ELF PRIATEĽ

Obrázok 1 z 18


Proces certifikácie

Ak sa chcete zapojiť do tejto iniciatívy a získať pre svoju firmu certifikát SEVA ELF, stačí vyplniť online formulár, v ktorom nám poskytnete informácie o vašich aktivitách v oblasti elektromobility. Náš tím vás potom bude kontaktovať s informáciami o ďalších krokoch a plánom podpory vašej firmy pri získavaní certifikátu.AR

Kategórie certifikátu a podmienky pre jeho získanie

Certifikát SEVA ELF je rozdelený do troch rôznych kategórií s cieľom podporiť spoločnosti rôznych veľkostí aj veku a motivovať ich tak k prechodu na e-mobilitu. Keďže zvyčajne takáto transformácia trvá nejaký čas a vyžaduje si istú postupnosť krokov, kategórie sú navrhnuté tak, aby previedli spoločnosti týmto procesom – od prvotnej myšlienky prechodu na elektromobilitu, cez prvý elektromobil vo flotile, výstavbu firemnej nabíjacej infraštruktúry, nabíjanie súkromných elektromobilov zamestnancov na firemných nabíjačkách až po domáce nabíjanie služobných áut a jeho zúčtovanie.

Kategórie SEVA ELF:

 • SEVA ELF Fanúšik
 • SEVA ELF Priateľ
 • SEVA ELF Šampión

Postup pre udelenie certifikátu

Spoločnosť, ktorá má záujem o získanie certifikátu SEVA ELF, predloží Slovenskej asociácii pre elektromobilitu vyplnený hodnotiaci formulár, v ktorom pravdivo uvedie a popíše stav rozvoja e-mobility vo svoje organizácii. Takéto samohodnotiace formuláre zbiera SEVA od uchádzačov priebežne a ku koncu každého štvrťroku ich odborne zhodnotí. Vyhodnotenie je realizované odbornou porotou, ktorá posúdi splnenie kritérií definovaných pre každú z kategórií. V prípade potreby SEVA môže kontaktovať uchádzača ohľadom získania dodatočných informácií. Porota má aj právo navštíviť uchádzača a overiť si skutočný stav na mieste. SEVA v pravidelných intervaloch odovzdá uchádzačom, ktorí splnili podmienky v danej kategórii, certifikát SEVA ELF. Spravidla sa takto udeje na niektorom z podujatí, ktoré SEVA počas roka organizuje. Vystavený certifikát je možné odovzdať uchádzačovi aj osobne alebo poštou.

Zloženie poroty

Odborná porota pozostáva z piatich členov, ktorých nominuje SEVA v takomto zložení:
 • 1 zástupca SEVA
 • 1 zástupca Zlatého partnera SEVA Business Hubu „Elektromobily vo firmách“
 • 1 zástupca Zlatého partnera SEVA Business Hubu „Elektrická nákladná doprava“
 • 2 zástupcovia z radu ďalších členov SEVA

Hodnotenie

Odborná porota spoločne vyhodnotí informácie uvedené v samohodnotiacom dotazníku, ktorý predložil žiadateľ. Porota udelí za splnenie kritérií v jednotlivých kategóriách body, ktoré prislúchajú danému kritériu v zmysle týchto pravidiel. Pre udelenie konkrétnej kategórie certifikátu je smerodajný súčet bodov získaný z hodnotenia.
 • Podmienky pre získanie certifikátu v jednotlivých kategóriách

Tento certifikát môže získať spoločnosť, ktorá v roku predchádzajúcom roku žiadosti o certifikát splnila nasledujúce podmienky a obdržala aspoň 1 bod v nasledujúcej oblasti:
Oblasť: Osveta

Spoločnosť má prijatý jasný plán prechodu na bezemisné prostriedky vo svojej flotile, ktorý obsahuje plán pre výstavbu nabíjacích bodov a obstarania elektromobilov do spoločnosti.

Po splnení tohto kritéria môže spoločnosť v hodnotení získať jeden bod.

 

 

Tento certifikát môže získať spoločnosť, ktorá v roku predchádzajúcom roku žiadosti o certifikát splnila nasledujúce podmienky a obdržala aspoň 3 body v nasledujúcich oblastiach:

Oblasť: Osveta

Kritérium:

 • Spoločnosť zrealizovala školenia pre zamestnancov o e-mobilite, resp. bezemisnej preprave prípadnou účasťou aj zástupcov SEVA a/alebo niektorého z členov
  •  frekvencia školení aspoň jedenkrát ročne
  •  účasť aspoň 25% zamestnancov

Po splnení tohto kritéria môže spoločnosť v hodnotení získať jeden bod.

Oblasť: Firemná elektrická flotila

Kritérium: 

 • Spoločnosť má vo flotile minimálne jedno batériové elektrické auto.

Po splnení tohto kritéria môže spoločnosť v hodnotení získať jeden bod.

Oblasť: Nabíjacia infraštruktúra

Kritérium:

 • Spoločnosť si vybudovala aspoň jeden nabíjací bodov vo svojich  priestoroch

Po splnení tohto kritéria môže spoločnosť v hodnotení získať jeden bod.

Oblasť: Benefity pre zamestnancov

Kritérium:

 • Spoločnosť v zmysle vnútrofiremnej smernice umožňuje nabíjať sa súkromným autám zamestnancov na firemnej nabíjačke
alebo
 • Spoločnosť umožňuje zúčtovať domáce nabíjanie služobných batériových elektromobilov

Po splnení tohto kritéria môže spoločnosť v hodnotení získať jeden bod.

Tento certifikát môže získať spoločnosť, ktorá v roku predchádzajúcom roku žiadosti o certifikát splnila nasledujúce podmienky a obdržala aspoň 4 body v nasledujúcich oblastiach:
Oblasť: Osveta

Kritérium 1:

 • Spoločnosť zrealizovala školenia pre zamestnancov o e-mobilite, resp. bezemisnej preprave prípadnou účasťou aj zástupcov SEVA a/alebo niektorého z členov
  •  frekvencia školení aspoň jedenkrát ročne
  •  účasť aspoň 25% zamestnancov

Po splnení tohto kritéria môže spoločnosť v hodnotení získať jeden bod.

Kritérium 2:

 • Spoločnosť aktívne komunikuje smerom k zamestnancom o elektromobilite, ktorú môže realizovať napr. prostredníctvom svojho interného časopisu, e-mailovou komunikáciou, zahrnutím témy do iných školení či podujatí a pod.

Po splnení tohto kritéria môže spoločnosť v hodnotení získať jeden bod.

Kritérium 3:

 • Spoločnosť aktívne komunikuje smerom navonok o rozvoji elektromobility vo svojej organizácii napr. formou zdieľania skúsenosti, pozitívneho nastavenia a prezentovania dobrých príkladov smerom k verejnosti, médiám a externým aktérom.

Po splnení tohto kritéria môže spoločnosť v hodnotení získať jeden bod.

Oblasť: Firemná elektrická flotila

Kritérium:

 • Spoločnosť má vo svojej flotile aspoň 15% podiel elektromobilov ale minimálne päť kusov batériových elektrických vozidiel.

Po splnení tohto kritéria môže spoločnosť v hodnotení získať jeden bod.

Oblasť: Nabíjacia infraštruktúra

Kritérium:

 • Spoločnosť si vybudovala aspoň päť nabíjací bodov vo svojich  priestoroch, ktoré sú k dispozícii pre nabíjanie služobných vozidiel aj súkromných vozidiel zamestnancov.

Po splnení tohto kritéria môže spoločnosť v hodnotení získať jeden bod.

Oblasť: Benefity pre zamestnancov

Kritérium:

 • Spoločnosť v zmysle vnútrofiremnej smernice umožňuje nabíjať sa súkromným autám zamestnancov na firemnej nabíjačke.

a

 • Spoločnosť umožňuje zúčtovať domáce nabíjanie služobných batériových elektromobilov.

Po splnení tohto kritéria môže spoločnosť v hodnotení získať jeden bod.

Oblasť: Motivácia dodávateľskej siete k transformácii

Kritérium: 

 • Spoločnosť preukázateľne motivuje svojich dodávateľov k rozširovaniu ich bezemisného vozového parku a rozvoju nabíjacej infraštruktúry.

Po splnení tohto kritéria môže spoločnosť v hodnotení získať jeden bod (ak to predmet podnikania umožňuje).

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. We use cookies to ensure the functionality of the website and, with your consent, to personalize the content of our website. View more
Nastavenia cookies
Súhlasím
Odmietnuť
Cookies
Zásady súborov cookies
Názov súboru cookie Active
Čo sú cookies? Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. What are cookies? Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze website performance and enable us to help customers choose the right product. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time.
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies