Expert radí: Ako najefektívnejšie obstarať elektromobil do firmy

Pri financovaní nákupu elektromobilov sú k dispozícii viaceré možnosti. Kúpu vozidiel z vlastných zdrojov najviac preferujú súkromné osoby. Podnikateľský sektor veľmi často uprednostňuje tradičné produkty lízingových spoločností. Dokazujú to aj ich štatistiky, podľa ktorých až 92 % klientov tvorí práve podnikateľský sektor.

Ing. Juraj Ďuratný je daňový poradca a externý spolupracovník SEVA. V tomto stručnom texte predstavuje aj možnosť financovania, o ktorej ste doteraz možno nepočuli – tzv. PCP kontrakt s otvoreným koncom.

Firmy musia vždy zvažovať ako čo najefektívnejšie zabezpečiť svoju mobilitu. Už teraz sú v niektorých prípadoch celkové náklady na vlastníctvo elektromobilu (tzv. Total Costs of Ownership) nižšie, než náklady na vozidlo so spaľovacím motorom. Vhodne zvolená forma obstarania v kombinácii s daňovými zákonmi môže tento pozitívny efekt ešte umocniť.

Vďaka Akčnému plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike sa s účinnosťou od 1. 1. 2020 zaviedla odpisová skupina 0, ktorá umožňuje uplatniť si odpis elektromobilov a plug-in hybridov do daňových výdavkov už v priebehu dvoch rokov. Ďalším účinným daňovým opatrením, ktoré zvýhodňuje čisté elektromobily oproti bežným pohonom, je zníženie dane z motorových vozidiel. Čisto elektrické vozidlá kategórie L, M, N majú v súčasnej dobe ročnú sadzbu dane z motorových vozidiel vo výške 0 eur.

FINANCOVANIE PROSTREDNÍCTVOM FINANČNÉHO LÍZINGU

Nájomná zmluva s dojednaným právom kúpy prenajatej veci (tzv. finančný lízing) je nosným produktom lízingových spoločnosti. Táto forma obstarania bola najobľúbenejšia v časoch, keď daňové zákony umožňovali predmet lízingu odpísať už počas doby financovania. Od 1. 1. 2015 sa lízingové odpisy zrušili a predmet nájmu sa odpisuje rovnako ako pri ostatných formách obstarania.

Pri finančnom lízingu je právnym vlastníkom lízingová spoločnosť. Zákon o dani z príjmov umožňuje nájomcovi predmet nájmu odpisovať napriek tomu, že je len ekonomickým vlastníkom. Nájomca zaradí elektromobil do odpisovej skupiny 0 a obstarávaciu cenu premietne do daňových výdavkov už za dva roky. K daňovým výdavkom patria úroky z financovania aj poistenie.

Zákon o dani z pridanej hodnoty aktuálne nahliada na nájomnú zmluvu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci ako na dodanie služby. Nájomca si tak uplatňuje odpočítanie DPH na vstupe z každej splátky postupne a priebežne.

FINANCOVANIE PROSTREDNÍCTVOM OPERATÍVNEHO LÍZINGU

Časový operatívny lízing je vhodný pre tých, ktorí chcú predmet lízingu užívať a po skončení nájmu vrátiť späť prenajímateľovi. Lízingové spoločnosti k operatívnemu lízingu ponúkajú aj doplnkové služby, ktoré z tohto produktu robia veľmi komfortnú formu financovania.

Vlastníkom predmetu je po celý čas nájmu lízingová spoločnosť. Nájomca je ekonomickým vlastníkom a účtuje o mesačnom nájomnom. Nájomné sa v praxi kalkuluje z rozdielu obstarávacej ceny predmetu a kalkulovanej zostatkovej hodnoty. Splátky operatívneho nájmu nezaťažujú cash-flow tak výrazne, ako napríklad splátky pri finančnom lízingu alebo úvere. Operatívny lízing však neumožňuje využiť výhodu rýchlejšieho premietnutia obstarávacej ceny do daňových výdavkov, ako v prípade odpisovania.

Podobne ako pri finančnom lízingu, aj pri operatívnom lízingu si nájomca uplatňuje odpočítanie DPH na vstupe z každej jednotlivej splátky.

KÚPA ELEKTROMOBILU Z VLASTNÝCH ZDROJOV ALEBO FINANCOVANIE NA ÚVER

V oboch prípadoch je právnym vlastníkom samotná spoločnosť alebo podnikateľ. Elektromobil odpisuje z pozície vlastníka v odpisovej skupine 0. Navyše pri financovaní na úver je úrok daňovým výdavkom. Nie všetky spoločnosti a podnikatelia si však môžu dovoliť luxus kúpy elektromobilu z vlastných zdrojov. Dochádza tak k významnému negatívnemu vplyvu na cash-flow už pri samotnom obstaraní.

KTORÁ FORMA OBSTARANIA JE TEDA NAJVÝHODNEJŠIA?

Odpovedať si musí každý sám podľa konkrétnej situácie, ale určite by mal vziať do úvahy ešte ďalší, menej štandardný pohľad, na ktorý chceme upriamiť pozornosť.

Lízingové spoločnosti ponúkajú aj produkty PCP (anglicky Personal Contract Purchase) s poslednou navýšenou „balónovou“ splátkou. Sú to zmluvy s otvoreným koncom, pri ktorých má klient na výber tri možnosti ukončenia nájmu:

  • nadobudnutie vlastníctva predmetu;
  • vrátenie predmetu prenajímateľovi;
  • alebo „rozsplátkovanie“ istiny novou zmluvou.

PCP produkty majú väčšinou formu finančného lízingu.

Financovaním elektromobilu prostredníctvom PCP produktu môže nájomca skombinovať nízke splátky a zároveň si zachovať možnosť odpisovať predmet v odpisovej skupine 0. Nezaťaží cash-flow vysokými splátkami, pretože pri PCP zmluve nemusí splácať celú obstarávaciu cenu vozidla (ako pri operatívnom lízingu). Pri finančnom lízingu nájomca odpíše elektromobil do daňových výdavkov počas dvoch rokov a výrazne tak ušetrí aj na splatnej dani z príjmov v čase vyšších úrokových sadzieb. Navyše, ak spoločnosť vykáže daňovú stratu, prerušenie odpisovania môže byť celkom zaujímavý daňovo optimalizačný nástroj.

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. We use cookies to ensure the functionality of the website and, with your consent, to personalize the content of our website. View more
Nastavenia cookies
Súhlasím
Odmietnuť
Cookies
Zásady súborov cookies
Názov súboru cookie Active
Čo sú cookies? Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. What are cookies? Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze website performance and enable us to help customers choose the right product. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time.
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies