Cvičenie zásahu pri požiari elektromobilu

Nácvik priniesol poznatky pre diskusiu o nových pravidlách protipožiarnej prevencie.

Otázka protipožiarnej prevencie v súvislosti s rozvojom elektromobility a vstupom elektrických batériových vozidiel do uzavretých priestorov hromadných garáží je podľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) kľúčová pre právnu istotu v celom ekosystéme elektromobility. Zákazníci si elektromobily nebudú kupovať, ak budú mať pochybnosti, či s nimi bezpečne zaparkujú v existujúcich parkovacích domoch alebo či sa tam budú môcť nabíjať. Do diskusie o aktualizácii existujúcich právnych noriem v oblasti protipožiarnej prevencie prinieslo množstvo cenných informácií cvičenie FIRETEST 2024, ktoré spolu s Hasičským a záchranným zborom zorganizovala spoločnosť 3MON (člen SEVA) v priestoroch tréningového a výcvikového strediska Lešť vo štvrtok 25. apríla.

Na podujatí, v rámci ktorého bol simulovaný požiar elektrického vozidla v uzavretom priestore garáže, boli predstavené efektívne metódy zvládania požiarov v skutočných podmienkach. V rámci cvičenia sa preukázalo, že hoci požiar elektrického vozidla môže byť výzvou, dá sa účinne riešiť s príslušným technickým vybavením a zvolením správnych stratégií. Zároveň však odhalilo potrebu vybaviť hasičov novou technikou. „Vybavenie našich hasičských zborov novými technológiami je pre nás prioritou, pretože vieme, že každá sekunda pri zásahu je dôležitá. Verejné obstarávanie napríklad na vysokotlakové hasiace zariadenie je pred spustením a aj dnešná akcia je dôkazom, aké dôležité je pokračovať v investíciách do technológií a výcviku hasičov na prácu s nimi,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, pričom ubezpečil, že v pláne je okrem iného zakúpenie troch robotických systémov určených na hasenie a manipuláciu s horiacim elektromobilom v celkovej hodnote približne 600 tisíc eur.

Cvičenie predviedlo významný pokrok v technológiách určených pre hasičské zásahy, a to najmä pri zvládaní špecifických rizík spojených s elektrickými vozidlami. „S použitím najmodernejších detekčných, manipulačných a hasiacich systémov môžeme oveľa lepšie chrániť nielen majetok, ale predovšetkým ľudské zdravie a životy, vrátane bezpečných podmienok pre samotných zasahujúcich hasičov,“ povedala konateľka spoločnosti 3MON Simona Kalinovská, ktorá akciu pomáhala zorganizovať. „Dnešné cvičenie je jasným dôkazom, že spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom môže prinášať výsledky, ktoré budú mať priamy vplyv na bezpečnosť. Som vďačná všetkým zúčastneným stranám za ich nasadenie a odhodlanie rozumne nastaviť pravidlá v oblasti požiarnej bezpečnosti elektrických vozidiel na základe výskumu a vývoja v akademickej oblasti,“ povedala po skončení cvičenia prvá štátna tajomníčka Ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.

Riaditeľ SEVA Patrik Križanský pri tejto príležitosti pripomenul význam kvality a bezpečnosti elektrických vozidiel, batérií a nabíjacích staníc: „Investície do preventívnych opatrení sú rovnako dôležité ako investície do hasiacich systémov. Ako prví sú na ťahu výrobcovia batérií. Aj na základe medzinárodných testov môžeme s pokojným svedomím vyhlásiť, že ak aj v ojedinelom prípade dôjde k požiaru batérie, dokážu ho moderné elektromobily efektívne potlačiť hneď pri vzniku na úrovni batériových článkov a packov.“ Samotné batérie sú požiarne „zodolnené“ natoľko, že ich vznietenie je naozaj výnimočné. Svedčí o tom aj konkrétny príklad zo Slovenska, keď nedávno v Miloslavove zhorelo vinou podpaľača celé auto do tla, ale batéria sa napriek tomu nevznietila. Ďalšie potvrdenie prinieslo samotné cvičenie na Lešti, kedy úmyselné zapálenie batérie v elektrickom vozidle, ktoré poskytla Stellantis Slovakia, trvalo pomocou plynových horákov dlhšie ako následné hasenie.

Efektívne riadenie a rýchla reakcia

V praxi predvedené metódy zásahu – ako napríklad rýchla detekcia požiaru či efektívne hasenie vodnou hmlou – sú príkladom bezpečnostných prvkov, ktoré by mohla nová legislatíva zaradiť medzi štandardy zabezpečenia v garážach, kde sa elektrické vozidlá nielen bežne parkujú, ale aj nabíjajú. Tieto technológie umožňujú rýchlejšie a bezpečnejšie reagovať zasahujúcim hasičom, čo je kľúčové pre minimalizovanie vzniku škôd a zranení. Prvky ako elektrická požiarna signalizácia, automatizované hasiace systémy či robotická manipulácia s vozidlom ukázali svoju efektivitu v mimoriadne náročných podmienkach. „Systémy, ktoré sme dnes testovali, nie sú len koncepty alebo prototypy. Sú to už praxou overené riešenia, ktoré môžeme okamžite implementovať v reálnych podmienkach. Vďaka spolupráci so zahraničnými partnermi prinášame inovácie, ktoré reálne zvyšujú bezpečnosť a efektivitu pri zásahoch,“ tvrdí Simona Kalinovská.

Prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič zdôraznil potrebu medzinárodnej spolupráce pri nastavovaní štandardov pre prevenciu, pasívnu požiarnu ochranu aj samotné postupy hasičov počas zásahov: „Požiarne bezpečnostné výzvy, ktoré prinášajú elektrické vozidlá, nie sú unikátne len pre Slovensko. Spolupracujeme s našimi partnermi v susedných krajinách V4, aby sme si vymenili skúsenosti a zdieľali podobné poznatky, ako sme zozbierali na dnešnom cvičení.“

Legislatívne zmeny pre budúcnosť požiarnej bezpečnosti

Ako smerujeme k efektívnejšiemu riešeniu požiarnej bezpečnosti elektromobilov, je nevyhnutné zamerať sa na novelizáciu právnych predpisov, ktoré by vytvorili podmienky pre bezpečný vstup, pobyt a nabíjanie elektrických vozidiel v hromadných garážach. CEO spoločnosti GreenWay (člen SEVA) Peter Badík zdôraznil, že aktuálna legislatíva moderné technológie a riešenia nereflektuje: „V prvom rade nás zaujíma, ako uvažujú zodpovední o pravidlách pre samotný vstup elektrických áut do garáží. Riešením v žiadnom prípade nemôže byť zákaz vjazdu, ktorý platí napríklad pre pohony CNG.“ Takýto prístup však rázne odmietol prezident HaZZ Adrián Mifkovič bezprostredne po cvičení, keď na brífingu vyhlásil: „Tie objekty, ktoré už sú v prevádzke, tam nemôžeme parkovanie zakázať. Musíme prijať také opatrenia, aby tam parkovať mohli. Nie je mysliteľné, aby sme parkovali elektromobily vonku a konvenčné vozidlá vnútri. Musíme to nastaviť, z nášho pohľadu je však kľúčová elektrická požiarna signalizácia, zariadenia na odvod splodín a robotika.“

Šéf najväčšieho poskytovateľa nabíjacích služieb v strednej a východnej Európe sa však obáva, čo bude s pravidlami v existujúcich budovách: „Musíme pripomínať, že akokoľvek budú nové pravidlá nastavené, bude musieť byť stanovené nejaké prechodné obdobie, počas ktorého sa nevyhnutné technické a stavebné úpravy existujúcich garáží budú dať realizovať bez obmedzenia vstupu elektromobilov. Výstavba nabíjacej infraštruktúry je samostatná kapitola, hoci s parkovaním elektroáut v hromadných garážach súvisí. Dnes je situácia taká, že pokým nepožiadame o povolenie stavať nabíjačku, parkovanie elektromobilov v uzavretých priestoroch nikoho netrápi. Toto treba zjednotiť a vyžadovať dodržiavanie pravidiel od všetkých.“

Zdieľanie skúseností a zistení s odbornou verejnosťou

Slovenská asociácia pre elektromobilitu a jej členovia ako napríklad spoločnosť 3MON a ďalší, ktorí sú súčasťou pracovnej skupiny SEVA Protipožiarna ochrana, sú pripravení spolupracovať s oficiálnymi vládnymi orgánmi, inštitúciami a odborníkmi pri revízii a kreovaní jasných, aplikovateľných a bezpečných noriem pre vstup, pobyt a nabíjanie elektrických vozidiel v garážach. „Naše ciele sú jasné – zabezpečiť, aby elektromobily mohli bezpečne vstupovať do garáží a zároveň prispieť k znižovaniu rizika vzniku požiarov. Práve preto potrebujeme legislatívu, ktorá bude reflektovať súčasné i budúce potreby a technologické možnosti,“ zdôraznil riaditeľ SEVA Patrik Križanský.

SEVA plánuje v spolupráci s odborníkmi na požiarnu bezpečnosť vypracovať sériu odporúčaní pre formuláciu nových technických noriem, ktorých súčasťou by mali byť aj merania a poznatky získané počas cvičenia na Lešti. Tento dokument potom bude slúžiť ako základ pre pripravované znenie vyhlášok a ďalšej legislatívy, ktoré umožnia bezpečnejšie a efektívnejšie využívanie hromadných garáží pre všetky typy vozidiel. „Chceme, aby boli garáže bezpečné pre všetky typy vozidiel a zároveň chceme zabezpečiť, že legislatíva zabezpečí podporu pre inovácie a technologický pokrok v sektore bezemisnej dopravy,“ uzatvára riaditeľ asociácie.


Ako prebiehalo cvičenie FIRETEST 2024

FIRETEST 2024 predstavil revolučný prístup k haseniu požiarov elektromobilov hromadných garážach, kde sa testovala účinnosť nových postupov a technológií na elektromobile od spoločnosti Stellantis Slovakia. Cvičenie sa začalo inštaláciou pokročilého systému elektrickej požiarnej signalizácie od spoločností 3MON a SecuriLas, ktorý zahŕňal detekčné zariadenia na báze teplotných senzorov a dymu.

Tento automatický systém bol navrhnutý tak, aby rýchlo identifikoval prítomnosť dymu a umožnil rýchlu reakciu na požiar. Po úspešnej detekcii a spustení poplachového stavu nechali hasiči požiar rozvinúť po dobu 20 minút, čo zodpovedá fáze 3, kedy intenzita horenia dosiahla svoj vrchol.

Nasledovalo manuálne aktivovanie systému vodnej hmly, ktorý bol vybavený tryskami od spoločností 3MON a VID FIREKILL. Tento systém úspešne odolal teplotám až do 670 stupňov Celzia a efektívne ochladil priestor, horiace vozidlo a okolité konštrukcie, čo bol predpoklad nevyhnutný pre bezpečnú evakuáciu vozidla z improvizovanej garáže. Súčasne bol aktivovaný systém ZODT (zariadenie na odvod tepla a splodín horenia) od spoločnosti Colt International, ktorý významne pomohol pri vetraní zadymeného priestoru.

Jedným z kľúčových momentov cvičenia bolo použitie elektrickej platformy od spoločnosti First-Mover, ktorá umožnila robotický transport čiastočne uhaseného vozidla z ťažko dostupného prostredia garáže. Táto platforma s nosnosťou do 3500 kg a batériou s výdržou 4-5 hodín bola neoceniteľná pre bezpečnú a efektívnu manipuláciu s vozidlom.

Na vonkajšom priestranstve bolo následne použité zariadenie COBRA pre rezanie vodným lúčom a špeciálne penidlo na uhasenie Li-Ion batériových článkov, pričom dôležitá bola aplikácia hasiacej zmesi priamo do puzdier článkov.

Celková bezpečnosť zásahu bola zabezpečená prísne dodržiavanými protokolmi pre osobnú ochranu, vrátane zásahových oblekov, obuvi, rukavíc, prilieb a autonómnych dýchacích prístrojov od spoločnosti TechnoGroup.

Záverečným krokom bol monitoring prostredia pomocou optickej a termo kamery spolu s robotom Colossus od Shark Robotics, čo zabezpečilo komplexný prehľad o stave priestoru po hasení.

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. We use cookies to ensure the functionality of the website and, with your consent, to personalize the content of our website. View more
Nastavenia cookies
Súhlasím
Odmietnuť
Cookies
Zásady súborov cookies
Názov súboru cookie Active
Čo sú cookies? Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. What are cookies? Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze website performance and enable us to help customers choose the right product. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time.
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies