SEVA REPORT 2023 – KAPITOLA 3
Rozvoj trhu s elektrickými vozidlami

Report Slovenskej asociácie pre elektromobilitu za rok 2023 ponúka komplexný pohľad na aktuálny stav a vývoj elektromobility na Slovensku. Kapitoly sa venujú trhu, infraštruktúre, opatreniam pre rozvoj sektora a ďalším relevantným témam. Naším cieľom je informovať a podporovať iniciatívy zamerané na udržateľnú mobilitu. Celý dokument je dostupný na stiahnutie vo formáte PDF.

KAPITOLA 3

Rozvoj trhu s elektrickými vozidlami

Celý materiál na stiahnutie

Na základe výsledkov modelovania a odborných diskusií v rámci SEVA boli sformulované predikcie v dvoch scenároch rozvoja trhu s elektrickými vozidlami do roku 2030. Tieto scenáre reflektujú rôzne predpoklady a podmienky, ktoré determinujú rýchlosť rozširovania flotily batériových elektromobilov na slovenských cestách.

Základný scenár

Základný scenár nepredpokladá zásadnú zmenu v politike štátu v oblasti podpory elektromobility, čo sa prejaví stagnujúcim trendom adopcie v krátkodobom horizonte. Postupný rozvoj v tomto scenári nastane až v rokoch 2028/29 a bude motivovaný skôr ponukou vozidiel ako zmenou preferencií na strane vodičov.

Podobne aj vývoj na Slovensku bude v nasledujúcich rokoch závisieť od intenzity a formy podporných opatrení.

V rámci tohto scenára SEVA predpokladá v období 2030 – 2034 iba postupný nárast odbytu elektromobilov, ktorý však do roku 2035 nedokáže narásť na adopciu 100% bezemisných vozidiel v rovnakom počte, ako sa v súčasnosti ročne predá nových vozidiel. Tento scenár zároveň očakáva pomerne vysoký podiel individuálne dovezených, ojazdených elektrických vozidiel starších generácií zo zahraničia. Neexistujúca, respektíve nedostatočná, podpora zo strany štátu, ktorú tento scenár predpokladá, neprinesie impulzy nevyhnutné pre vytvorenie podmienok na plynulú a prirodzenú zmenu preferencií všetkých segmentov zákazníkov. Veľká časť zákazníkov tak čo najdlhšie zostane pri nákupe vozidiel so spaľovacím motorom tzn. s emisiami. V roku 2035 tak bude veľmi pravdepodobne výsledkom prepad trhu nových vozidiel až o 15%.

Akcelerovaný scenár

Akcelerovaný scenár naopak vychádza z predpokladu, že aj Slovenská republika, motivovaná vlastnými záväzkami, bude aktívne vstupovať do procesu dekarbonizácie cestnej dopravy a zavedie podporné opatrenia pre rozvoj trhu s elektromobilmi. Benefitom zavedenia takýchto opatrení, či už priamej finančnej podpory nákupu bezemisných vozidiel a výstavby nabíjacej infraštruktúry ako aj v daňovej a účtovnej oblasti, bude oveľa rýchlejší rast adopcie bezemisných vozidiel. Pozitívne príklady z ostatných krajín (napríklad Poľsko) ukazujú na reálne skúsenosti, že v krátkodobom horizonte sa dá urýchliť rastová krivka registrácií o minimálne dva roky v porovnaní so základným scenárom. Takáto akcelerácia rastu umožní do roku 2035 postupnú, plynulú konverziu celého trhu osobných a úžitkových vozidiel k bezemisným vozidlám.

Scenáre nárastu elektromobilov vo vozovom parku.

Náš región sa začne rýchlejšie približovať západnej Európe po roku 2028.
Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. We use cookies to ensure the functionality of the website and, with your consent, to personalize the content of our website. View more
Nastavenia cookies
Súhlasím
Odmietnuť
Cookies
Zásady súborov cookies
Názov súboru cookie Active
Čo sú cookies? Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. What are cookies? Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze website performance and enable us to help customers choose the right product. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time.
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies