Požiarna bezpečnosť elektrických vozidiel a batériových systémov

Správy o požiaroch elektromobilov vyvolávajú senzáciu, častokrát aj s nepresnými informáciami. V prípade požiarov elektromobilov zriedka dochádza k samovznieteniu; často ide o vonkajšie faktory alebo okolnosti. Zvýšenie informovanosti a poskytnutie pravdivých informácií o rizikách prispeje k popularizácii elektromobility ako bezpečného spôsobu dopravy. Elektrifikácia v tejto oblasti je kľúčová pre dekarbonizáciu našej planéty.

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) prináša dokument, ktorý vznikol v spolupráci s Poľskou asociáciou alternatívnych palív (PSPA) a predstavuje ucelený pohľad na protipožiarnu ochranu elektrických vozidiel a ich batérií. Cieľom je vyvrátiť niektoré predsudky spojené s elektromobilitou, podnietiť odbornú diskusiu, priniesť ucelené a praktické informácie, zdieľať poznatky z Poľska a tým prispieť k minimalizácii rizika vzniku požiaru spojeného s používaním elektromobilov a batérií.

Dokument je výsledkom spoločného úsilia odborníkov z oblasti elektromobility a batérií a predstavuje užitočný a praktický nástroj pre zlepšenie bezpečnosti a minimalizovanie rizika požiaru: podrobne skúmame protipožiarnu ochranu na úrovni článkov, batérie, vozidla a nabíjacej stanice.

Veríme, že sa nielen odbornej verejnosti dostáva do rúk užitočný zdroj informácií pre každého, kto sa seriózne zaujíma o bezpečnosť elektromobilov a batériových systémov – teda pre výrobcov, prevádzkovateľov a majiteľov elektrických vozidiel a nabíjacích staníc, ako aj pre hasičské zložky a iné záchranné služby. Poskytuje ucelený pohľad na riziká spojené s používaním týchto technológií a odporúčania na minimalizovanie rizík.

Viac v reporte Požiarna_bezpečnosť_elektrických_vozidiel

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. We use cookies to ensure the functionality of the website and, with your consent, to personalize the content of our website. View more
Nastavenia cookies
Súhlasím
Odmietnuť
Cookies
Zásady súborov cookies
Názov súboru cookie Active
Čo sú cookies? Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. What are cookies? Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze website performance and enable us to help customers choose the right product. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time.
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies