Okrúhly stôl o bezemisnej nákladnej doprave

V Bratislave sa dňa 24. marca 2024 konala významná diskusia zameraná na budúcnosť elektromobility na Slovensku, ktorá spájala zástupcov štátnej správy, súkromného sektora a akademickej obce. Stretnutie, organizované Slovenskou asociáciou pre elektromobilitu (SEVA) v spolupráci s APZD a rôznymi ďalšími partnermi, sa venovalo kľúčovým témam a výzvam, ktoré stoja pred Slovenskom v kontexte rastúcej potreby elektromobility a súvisiacej infraštruktúry.

Na úvod stretnutia Patrik Križanský, riaditeľ SEVA, predstavil hlavné ciele okrúhleho stola: „Cieľom dnešnej diskusie bolo nielen zhodnotiť súčasný stav elektromobility na Slovensku, ale aj identifikovať hlavné prekážky a možnosti, ktoré pred nami stoja. Je nevyhnutné, aby sme našli spôsoby, ako efektívne podporiť prechod na elektromobilitu, či už ide o rozvoj nabíjacej infraštruktúry, stimuláciu dopytu po elektrických vozidlách, alebo implementáciu legislatívnych a finančných opatrení.“

Diskusia sa zameriavala na viaceré kľúčové oblasti. V prvom rade účastníci rozoberali aktuálne trendy v elektromobilite a vplyv európskych legislatívnych rámcov na slovenský trh. Zdôrazňovali, že Slovensko, ako krajina s vysokou automobilovou produkciou na obyvateľa, má unikátnu príležitosť stať sa lídrom v oblasti elektromobility v strednej a východnej Európe.

Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, Andrej Lasz, poukázal na významné ambície Európskej únie v oblasti zníženia emisií CO2 a na potrebu rýchleho prispôsobenia sa týmto cieľom: „Stanovené ciele sú ambiciózne, ale nevyhnutné. Musíme sa zamerať na budovanie infraštruktúry, podporu vývoja nových technológií a zároveň na zabezpečenie, aby boli elektromobily dostupné a atraktívne pre širokú verejnosť.“

Okrúhly stôl sa tiež venoval potrebe rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Zástupca spoločnosti ZSE Drive zdôraznil dôležitosť strategickej výstavby rýchlonabíjacích staníc, aby sa zabezpečila dostatočná pokrytosť a podpora rastúcej flotily elektrických vozidiel.

Záverom, účastníci došli k zhode o potrebe intenzívnejšej spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami – vládou, priemyslom a vedeckou obcou. Ako uzatvára Andrej Lasz: „Táto diskusia bola len začiatkom. Naše spoločné úsilie a spolupráca budú kľúčové pre úspešný prechod Slovenska na udržateľnú a zelenú mobilitu.“

Riaditeľ SEVA Patrik Križanský zdôraznil aj dôležitosť zvýšenia povedomia verejnosti o výhodách elektromobility a potrebu odstránenia existujúcich bariér, ktoré bránia jej rýchlejšiemu prijatiu: „Musíme pracovať na tom, aby sme verejnosti ukázali reálne výhody elektrických vozidiel, nielen z hľadiska ochrany životného prostredia, ale aj ekonomických benefitov. Je dôležité, aby sme zvýšili dôveru v elektromobilitu a odstránili predsudky a neistoty spojené s dojazdom, nabíjaním a nákladmi na údržbu.“

Účastníci diskusie sa zhodli na potrebe zjednodušenia a zefektívnenia procesov získavania dotácií a iných foriem podpory pre nákup elektrických vozidiel a budovanie nabíjacej infraštruktúry. Bola prediskutovaná aj možnosť zavedenia daňových úľav pre podniky a jednotlivcov, ktorí investujú do elektromobility.

Na záver okrúhleho stola sa všetci účastníci zaviazali k ďalšej spolupráci a komunikácii s cieľom rýchleho dosiahnutia pokroku v oblasti elektromobility na Slovensku. SEVA plánuje pravidelne monitorovať pokrok a uskutočňovať ďalšie stretnutia s cieľom udržať dynamiku iniciatívy a zabezpečiť dosiahnutie stanovených cieľov.

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. We use cookies to ensure the functionality of the website and, with your consent, to personalize the content of our website. View more
Nastavenia cookies
Súhlasím
Odmietnuť
Cookies
Zásady súborov cookies
Názov súboru cookie Active
Čo sú cookies? Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. What are cookies? Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze website performance and enable us to help customers choose the right product. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time.
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies