Nariadenie Európskej únie o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (AFIR)

Nariadenie Európskej Únie o alternatívnych palivách a infraštruktúre (AFIR) predstavuje kľúčový krok k dosiahnutiu bezemisnej mobility a energetickej transformácie v Európe, vrátane Slovenska. Tento legislatívny rámec má za cieľ podporiť vybudovanie rozsiahlej a efektívnej infraštruktúry pre alternatívne palivá, čo je nevyhnutné pre rozvoj elektromobility a zníženie emisií CO2. Slovensko bude musieť v rámci implementácie AFIR-u výrazne investovať do rozvoja verejnej nabíjacej infraštruktúry, a to najmä v blízkosti rýchlostných ciest a diaľnic zaradených do európskej siete TEN-T.

Základné ciele AFIR-u:

Zabezpečenie dostupnosti služieb nabíjania: Vybudovanie siete verejných nabíjacích staníc je kľúčové pre zabezpečenie plynulého prechodu na elektromobilitu. Tento cieľ zahŕňa nielen dostatok nabíjacích staníc, ale aj zabezpečenie ich dostupnosti a interoperability na celom území EÚ.

Emisné normy a ciele: Prísne parametre sú stanovené na zníženie emisií z dopravy, čo zahŕňa postupné znižovanie produkcie emisií ťažkými úžitkovými vozidlami a stimuláciu produkcie a predaja nízkoemisných a bezemisných vozidiel.

Podpora inovácií: Legislatíva podporuje zavádzanie inovácií a zlepšovanie konkurencieschopnosti výrobcov cestných nákladných vozidiel a autobusov smerom k bezemisnej doprave. Zahrňuje to nielen technologický vývoj vozidiel, ale aj infraštruktúry potrebnej na ich nabíjanie.

Implementácia AFIR-u na Slovensku bude vyžadovať koordinovaný postup medzi vládou, samosprávami, priemyslom a záujmovými zväzmi. Bude nutné vyriešiť výzvy typu financovanie, urbanistické plánovanie a regulácie, aby sa zaistilo, že ciele AFIR budú dosiahnuté efektívne a včas. Tento legislatívny rámec poskytuje príležitosť nielen na zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie závislosti od fosílnych palív, ale aj na posilnenie inovačného potenciálu a hospodárskeho rastu v regióne.

V kontexte Slovenska je AFIR zásadným krokom k dosiahnutiu týchto cieľov. Výzvou zostáva preklenúť rozdiel medzi súčasným stavom a požiadavkami tejto regulácie, čo si vyžiada značné investície do nabíjacej infraštruktúry a podporných technológií, ako aj nasadenie ľudských a odborných zdrojov naprieč energetickým priemyslom.

Kompletné znenie nariadenia AFIR

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. We use cookies to ensure the functionality of the website and, with your consent, to personalize the content of our website. View more
Nastavenia cookies
Súhlasím
Odmietnuť
Cookies
Zásady súborov cookies
Názov súboru cookie Active
Čo sú cookies? Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. What are cookies? Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze website performance and enable us to help customers choose the right product. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time.
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies