Elektrifikácia v doprave je v prostredí po koronakríze príležitosťou pre naše životné prostredie a rozvoj domácich inovácií

Toto stanovisko poskytuje pohľad Slovenskej asociácie pre elektromobilitu na možnosti, ako podporiť elektrifikáciu dopravy a s ňou súvisiace inovácie vytvárané na Slovensku

  • Klimatická zmena je zo strednodobého hľadiska ešte väčšou hrozbou ako pandémia, aj keď má inú mieru vnímania urgencie. Pandémiu je možné po určitom (relatívne krátkom) čase potlačiť, zmenená klíma však s nami zostane minimálne niekoľko desaťročí. Z pohľadu škôd na ekonomike bude pritom oproti pandémii absolútne devastačnou.
  • Okamžitou prioritou dnes je boj s pandémiou a jej ekonomickými dôsledkami, avšak tento ciel by nemal byť zámienkou k znižovaniu alebo odďaľovaniu dosahovania strednodobých a dlhodobých cieľov prechodu na zelenú ekonomiku.
  • Je potrebné veľmi pozorne sledovať štúdie o tom, že jedným z rizikových faktorov pri rýchlom šírení vírusu je znečistenie ovzdušia. Ak sa tieto závery vierohodne potvrdia, mali by sa dostatočne zohľadniť pri formovaní hospodárskej politiky v Európe aj u nás.
  • Nadchádzajúca reštrukturalizácia vo viacerých odvetviach nášho hospodárstva musí byť naopak vnímaná ako prežitosť pre dosiahnutie týchto cieľov. Dôležitou prioritou musí byť podpora domácich inovácií.
  • Automobilový priemysel ale aj celkovo mobilita má dnes jasný trend smerom ku stratégii CASE (connected-autonomous-shared-electric). Nasvedčujú tomu stámilióny EUR, ktoré boli už investované takmer všetkými výrobcami resp. naplánované na najbližších niekoľko rokov.

 

Priority pre hospodársky rozvoj s ohľadom na elektromobilitu a automobilový priemysel

Európske ciele v oblasti klímy pre automobilový priemysel sa nesmú meniť

Najdôležitejším faktorom rozvoja elektromobility ale aj najväčším obmedzením je dnes dostupnosť elektrických automobilov v dostatočnej variabilite (rôzne modely) a množstve. Dopyt zo stany spotrebiteľov je veľký (na vozidlá sa pred krízou čakalo mnoho mesiacov). Je samozrejme potrebný ďalší rozvoj nabíjacej infraštruktúry, avšak aktuálny stav na Slovensku v tejto oblasti už určite nie je prekážkou celkového rozvoja elektromobility. Nedostatok elektromobilov na cestách je zďaleka najväčším problémom elektromobility v krajinách CEE.

Pozíciou Slovenska na úrovni EÚ v téme prípadnej pomoci automobilkám (bailout) by malo byť trvanie na plnení záväzkov v oblasti ochrany zdravia a klímy. Z pohľadu Slovenka sú takéto záväzky automobiliek vzhľadom na vyspelosť automobilového priemyslu obrovskou príležitosťou.

Rovnako by sme sa mali pridať na úrovni EÚ ku severským krajinám (Dánsko, Holandsko a iné), ktoré požadujú pri alokovaní budúceho európskeho fondu smerovaného na obnovu ekonomík prísne zohľadňovať ciele zamerané na ochranu klímy a na plán Green Deal.

Slovensko musí konečne začať poctivo podporovať domáce inovácie

Všetky automobilky majú na Slovensku najmodernejšiu výrobu a máme veľmi pružnú pracovnú silu. Z tohto pohľadu je slovenský automobilový priemysel (v porovnaní s inými krajinami) pripravený benefitovať z rýchleho prechodu na moderné technológie. Je však absolútne nevyhnutné začať poctivo podporovať domáce inovácie a pridanú hodnotu v automobilovom priemysle a mobilite. Napriek prítomnosti moderných fabrík máme iba zopár R&D centier, a to aj napriek tomu, že automobilový priemysel je v politikách definovaný ako priorita ekonomiky. Okrem štandardného zaostávania za inováciami zo západnej Európy nás v tejto oblasti predbehli už aj susedia z V4. Jedným z vhodných nástrojov je aj národný Mobility Lab, ktorý by bol zameraný na nové trendy a technológie automobilového priemyslu.

 

Slovensko potrebuje umožniť inovácie v mobilite v synergii s energetikou

Elektromobilita je veľmi úzko prepojená s energetikou a elektrické autá predstavujú obrovskú príležitosť ako efektívne podporiť stabilitu a bezpečnosť energetickej sústavy. Pri správnom nastavení sa stanú elektrické autá pre novú energetiku veľkým prínosom, ktorý vysoko prevýši náklady spojené s budovaním nabíjacej infraštruktúry. Navyše, batérie v elektromobiloch nie je potrebné obstarávať špeciálne pre energetiku, takže v kombinácii s ich primárnym využitím (mobilita) dosiahnu oveľa vyššiu efektivitu (vyššia utilizácia).

Veľkou prekážkou rozvoja elektromobility a nabíjacej infraštruktúry je zlé nastavenie taríf v energetike, ktoré nie je prispôsobené špecifickosti nabíjania. Problémom sú najmä vysoké fixné poplatky[1].

→ Rýchlym riešením je zavedenie jednozložkovej tarify pre nabíjanie podobne ako je to v ČR. Variabilná zložka je v nej podstatne vyššia, avšak neplatí sa fixná tarifa.

→ Do konca roka 2020 je však v zmysle novej platnej legislatívy EÚ[2] potrebné umožniť zavedenie zmlúv s dynamickou cenou elektriny. Okrem povinnosti transponovania práva EÚ je takáto tarifa nevyhnutná pre inovatívne využitie elektromobilov pre potreby energetiky ako aj pre integráciu „prosumers“ a pre otvorenie trhu s flexibilitou.

→  Už v priebehu tohto roka je potrebné zabezpečiť súlad aj s ďalšími ustanoveniami spomínanej Smernice ako aj Nariadenia EÚ 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou, ktoré umožnia nové inovácie aj v oblasti elektromobility. Sem patrí zavedenie nových trhových pravidiel ako je napr.:

  • otvorený a nediskriminačný prístup nových technológií a riešení na trh vr. skladovania energie a riadenia odberu s cieľom napĺňať potreby trhu (Demand Side Management)
  • umožnenie riadenia odberu prostredníctvom agregácie ako aj umožnenie nákupu a predaja elektroenergetických služieb vr. práva nezávislého agregátora vstúpiť na trh
  • zabezpečenie účinnej nediskriminácie (nových) účastníkov vyrovnávacieho trhu a akceptovanie rozličných technických možností účastníkov vr. uskladnenia energie a riadenia odberu

 

 

O Slovenskej asociácii pre elektromobilitu (SEVA)

Slovenská asociácia pre elektromobilitu bola založená v roku 2012 s cieľom zastupovať a podporovať rozvoj dopravy a dopravnej infraštruktúry pre osobné i úžitkové elektrické vozidlá na Slovensku. Zakladajúce spoločnosti viedla k založeniu asociácie potreba vytvorenia efektívnej platformy pre komunikáciu a spoluprácu medzi verejnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými subjektmi a zahraničnými partnermi. Za úlohu si SEVA kladie iniciovať a podieľať sa na príprave zásadných materiálov, legislatívy a projektov v záujme rozvoja elektromobility.

 

Kontakt:             

Patrik Križanský, riaditeľ

0915 695 617, krizansky@seva.sk

www.seva.sk

[1] MRK na VN strane je až 6 EUR/kW/mesiac, čo je až 132 EUR/mesiac pre jednu 22KW AC nabíjačku. Samozrejme, jednu nabíjačku možno pripojiť aj do NN z výrazne nižšími nákladmi, avšak v prípade verejných alebo poloverejných nabíjačiek treba uvažovať so súbormi aspoň niekoľkých na jednom mieste, kde už NN kapacita chýba.

[2] Smernica EU o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou v rámci nového energetického balíčka Clean Energy for all Europeans

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. We use cookies to ensure the functionality of the website and, with your consent, to personalize the content of our website. View more
Nastavenia cookies
Súhlasím
Odmietnuť
Cookies
Zásady súborov cookies
Názov súboru cookie Active
Čo sú cookies? Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. What are cookies? Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze website performance and enable us to help customers choose the right product. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time.
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies