Máme jedinečnú šancu podporiť elektromobilitu z Plánu obnovy a odolnosti

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) privítala schválenie nového Akčného plánu rozvoja elektromobility. SEVA pri tejto príležitosti predstavuje návrh na alokáciu nevyužitých zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti na priamu podporu nákupu elektromobilov. Takúto dotačnú schému sa podarilo úspešne realizovať už vo viacerých krajinách Únie a Slovensku by pomohla odlepiť sa od dna v rebríčku krajín EÚ podľa počtu elektromobilov na cestách.

„Pokiaľ chceme posunúť elektromobilitu na Slovensku dopredu, musíme sa zamerať na opatrenia, ktoré sa dajú realizovať aj napriek obmedzeniam súvisiacim s predčasnými voľbami a prakticky nefunkčným parlamentom,“ tvrdí riaditeľ SEVA Patrik Križanský a poukazuje na to, že toto je dôležitá chvíľa pre vládu, aby reálnymi praktickými krokmi potvrdila záväzok podporiť udržateľnú a bezemisnú dopravu.

Jedným z možných opatrení by bola alokácia nevyužitých finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti na priamu podporu nákupu elektrických vozidiel, čo je plne v súlade s usmernením od Európskej komisie, ktoré vydala k implementácii Plánu obnovy v členských štátoch EÚ. Križanský vysvetľuje, že by šlo o dôležitý krok vpred, po ktorom volajú aj potenciálni záujemcovia o kúpu elektromobilov: „Nevyužité finančné prostriedky nám ponúkajú príležitosť vytvoriť silný impulz pre rozvoj trhu.“ SEVA navrhla schému, ktorá by mohla byť základom pre realizáciu tejto stratégie a predložila ju ministerstvu životného prostredia a ministerstvu hospodárstva.

ČO JE OBSAHOM NÁVRHU

Navrhujeme využitie neminutých zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti (POO) a ich včasnú realokáciu na zavedenie dočasnej priamej finančnej podpory pri nákupe bezemisných elektrických vozidiel pre fyzické aj právnické osoby.

Osobné vozidlá:

Dotačná schéma pre nákup elektromobilov kategórie M1 a N1 (osobné a dodávkové vozidlá) má podporiť dosiahnutie hranice 5 % podielu batériových elektromobilov na celkových predajoch vozidiel. Podpora by mala byť  smerovaná na firemné flotily aj fyzické osoby, pričom by nemala byť limitovaná počtom vozidiel na jeden subjekt. Výška dotácie by podľa návrhu SEVA mala byť 5000 eur vo forme priameho príspevku pri kúpe nového vozidla s emisiami 0 g CO2/km. Podľa odhadov SEVA by dotačnú schému mohlo do konca prvého polroka 2026 využiť 9000 vodičov, čo by si vyžiadalo sumu 45 miliónov eur.

Predpokladané čerpanie:

 202420252026 (H1)SPOLU
Počet podporených vozidiel2 7004 4001 9009 000
Výška finančnej podpory (eur)5000 / vozidlo bez obmedzenia výšky obstarávacej ceny
Alokovaná suma (eur)13,5 mil.22 mil.9,5 mil.45 mil.

Nákladné vozidlá:

Dotačná schéma pre nákup elektromobilov kategórie N2 a N3 (nákladné v rozmedzí 3,5 – 12 t resp. nad 12 t) by mala podporiť zavedenie bezemisných nákladných vozidiel v mestskej a prímestskej logistike resp. v jednodňovej logistike. SEVA navrhuje alokovať na podporu nákladnej dopravy sumu 20 miliónov eur, ktoré by umožnili získať podporu do výšky 35 tisíc eur v kategórii N2 a 130 tisíc eur v kategórii N3 s maximálnym počtom vozidiel 5 na jeden subjekt.

Predpokladané čerpanie (dizajn schémy inšpirovaný Holandskom):

 Miera podpory (z obstarávacej ceny)Maximálna suma podporyPodporených vozidielSPOLU (eur)
Kategória N225 %35 000 eur1008,5 mil.
Kategória N335 %130 000 eur5011,5 mil.
Alokovaná suma (eur)20 mil.
* V iných európskych krajinách majú prijaté iné formy dotácie, v Rakúsku napríklad vláda dorovnáva z Plánu obnovy rozdiel v obstarávacej cene vozidiel do výšky 80 %.

Viac v reporte SEVA

Štruktúra aj pravidlá navrhovanej dotačnej schémy pre bezemisné batériové elektrické vozidlá sú podrobne popísané v reporte SEVA o stave elektromobility na Slovensku za rok 2023 (str. 34-36).

Súčasný stav v rozvoji elektromobility na Slovensku nie je uspokojivý, ale riaditeľ SEVA Patrik Križanský verí, že aktívne kroky zo strany poverenej vlády a podpora zo strany verejnosti môžu zmeniť trend: „S čerpaním fondov z Bruselu máme na Slovensku dlhodobý problém a s Plánom obnovy to žiaľ už dnes nevyzerá inak. Prečo nevyužiť tieto finančné zdroje na rozvoj trhu s elektromobilmi, ktoré by sme inak veľmi pravdepodobne v roku 2026 poslali späť ako nevyčerpané. Priamo Európska komisia nám túto možnosť ponúka a Slovensko ju môže využiť pre rozvoj bezemisnej elektrickej dopravy, v ktorej výrazne zaostáva za zvyškom Európy, vrátane našich priamych susedov.“

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. We use cookies to ensure the functionality of the website and, with your consent, to personalize the content of our website. View more
Nastavenia cookies
Súhlasím
Odmietnuť
Cookies
Zásady súborov cookies
Názov súboru cookie Active
Čo sú cookies? Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. What are cookies? Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze website performance and enable us to help customers choose the right product. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time.
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies